top of page

/COVID-19-TILTAK

Norsk Industri med samarbeidspartnere følger myndihetenes forskrifter og tiltak for smittevern for arrangement.

 

Vi og våre leverandører baserer oss på disse hovedprinsippene:

God hygiene - God avstand - Redusert kontakthyppighet.

Alle medvirkende er selvfølgelig friske og symptomfrie, det samme forventes av våre gjester.

 

Ankomst og registrering.

Vi planlegger for følgende tiltak:

 • God personlig informasjon før og under arrangementet.

 • Informasjon om smitteverntiltak gjennom merking og plakater.

 • Avstandskontroll under registrering og tidlig innslipp i salen.

 • Håndspritstasjoner før og etter registreringspunkt for alle.

 

Konferansegjennomføring.

 • Antallsbegrensning. Foreløpig maksimalt 200 påmeldte konferansedeltakere

 • Fast merket plass i konferanselokalet, plassanvisning på ditt navneskilt

 • 1 meters avstand i lokalene. Hyppige pauser og lufting av lokalet.

 • Håndsprit er tilgjengelig på vei inn i lokalene, og inne i lokalene.

 

Mat og drikke

 • Servering under konferansen vil foregå med overholdelse av de gjeldende smitteverntiltak.

 • Ved behov køordnere og merking i gulv med 1-meters markører.

 • Pausemat vil være porsjonsinnpakket og serveres i møterommet.

 • Alle aktuelle berøringsflater vil vaskes hyppig.

 • Lunsj vil være porsjonsforeberedt og serveres ved bordene i restauranten.

 • Håndsprit tilgjengelig på utvalgte plasser i lokalene.

 • Kontaktflater og bord rengjøres mellom hver gjestegruppe.

 • Antallsbegrensning og avstandskontroll til middagsarrangement.

 • Middagslokalet benyttes til bar etter middag.

 

Alt medvirkende personell er drillet i smittevern og godt kjent med arrangementets beredskapsplan.

 

Les ellers mer om hvordan Scandic Hotels

tilrettelegger for trygge opphold og gjennomføring på deres hoteller ved å klikke her

bottom of page