Foredrag: Sentralbanksjefen klar for Industri 2020

Sentralbank Øystein Olsen er klar for Industri 2020. I hans innlegg får vi høre om hans status på" Norge anno 2020 i november.


Øystein Olsen er sosialøkonom. Han er siden 1. januar 2011 Norges sentralbanksjef, da utnevnt for en åremålsperiode på seks år. Olsen ble i statsråd i mai 2016 gjenoppnevnt til sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en ny åremålsperiode.

Foto: Norges Bank

Olsen var ut året 2010 administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå,. Han har også tidligere arbeidet i SSB og kjenner organisasjonen godt fra stillinger som forsker, seniorforsker og leder for Olje- og energigruppa i tiden 1977–1990.


Etter ett år i ECON, Senter for økonomisk analyse, kom han tilbake til SSB som forskningssjef i årene 1991–1994. Fra 1996 til 1999 var han ansatt som forskningsdirektør og leder av Forskingsavdelingen samme sted. Fra 1999 til han ble direktør i SSB var han ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet, og Olsen er en av arkitektene bak handlingsregelen.

/ Nedtelling til konferansen