/PROGRAM

MANDAG 16.NOVEMBER 

Kl. 10.45 - 12.00

Åpning av Industrien 2020

Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder Nordland fylkeskommune

Regjeringens ambisjoner for Norges kraftintensive industri
Tony Tiller, statsekretær, Olje- og energidepartementet

Fremtidens industri

Stein Lier-Hansen, adm.direktør Norsk Industri

 

Norges bank sine fremtidsperspektiv for 2020

Øystein Olsen, sentralbanksjef Norges Bank

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 - 14.00

Innovasjon + finansiering = industri

 

Hvordan kan vi finansiere innovasjon i norsk industri

Anita Fossdal, seniorrådgiver Enova 

  

Bedriftseksempel: Sensorteknologi til bruk i industrien 

Knut Nygård, CEO TAG Sensors AS

  

Bedriftseksempel: Hydro- gode gjenvinnings metoder for batteri

Christian Rosenkilde Chief Engineer, Hydro Aluminium

 

Fast-track til karbonfangst og metanolproduksjon i norsk industri
Daniel Buchter fra Swiss Liquid Future / Mo Industrial E-fuel AS, Jan Gabor, markedsdirektør Mo Industripark AS

Kl. 14.00 - 14.20

Pause

Kl. 14.20 - 15.20

Hvordan forvandle norsk kraft til business?

Gjør det nordiske kraftmarkedet norsk industri konkurransedyktig?

Ole Løfsnæs, Nordic Energy Director Alcoa

 

Batteri som ny fremtidsnæring

Tom Einar Jensen, Chief Executive Officer, Freyr

 

Kraft til en grønn fremtid

Julie Wedege, leder for politikk og strategi Statskraft

 

Investeringer og arbeidsplasser  i norsk vindkraft

Andreas Thon Aasheim,  Renewable Energy Expert  NORWEA Wind Wave Tidal

 

 Samtale/spørsmål til deltagerne

Kl. 15.20 - 15.40

Pause

Kl. 15.40 - 17.00

Vitenskap for fremtiden – hvordan kan morgendagens ledere bidra

Startups og corporates – hva kan vi lære av hverandre?

Jacob Mørch, Ung gründer og daglig leder i konsulentselskapet Uromaker

  

Thorium er den nye oljen, eller?

Sunniva Rose, doktor i kjernefysikk Universitetet i Oslo

 

Legger vi til rette for ung innovasjon i industrien

Duell: Representant for Unge Høyre og AUF

Kl. 18.30 - 21.30

Kveldsprogram 

Kl. 18.30: Aperitiff

 

Kl. 19.00-21.30: Festmiddag med underholdning

 

Konferansier: Arne Torget, stuntpoet fra Norske Talenter

TIRSDAG 17.NOVEMBER

Kl. 09.00 - 10.20

 «Green deal»  veien til fremtidens bærekraft?

 

Næringsministerens prosessindustri tale

Iselin Nybø, næringsminister  Nærings- og fiskeridepartementet

 

Green deal

Representant, DG GROW Brussels

 

Green recovery – hvordan stimulerer EU til grønn industri?

Jonas Heseth, direktør Bellonas Europakontor

Samtale 

Katrine Næss, SVP Yara Productivity System at Yara International

Iselin Nybø, næringsminister Nærings- og fiskeridepartementet

Jonas Heseth, direktør Bellonas Europakontor

Kl. 10.20 - 11.40

Prosess 21-  strategiske råd og anbefalinger om bærekraftig vekst i Norge

 

Veien «tilbake» til bærekraft

Katrine Næss, SVP, Yara Productivity System Yara International

 

Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk inkl. CCU

Nina Dahl, forskingssjef Metallproduksjon og prosessering og leder av ekspertgruppe i Prosess 21

  

Prosess 21 - Verstskapsgruppen

Rolf Jarle Aaberg, Administrerende direktør Treklyngen AS

  

Ekspertgruppa for CCS 

Geir Vollsæter, spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling  Industri Energi

 

Samtale/spørsmål til deltagerne

Nina Dahl, forskingssjef Metallproduksjon og prosessering, leder av ekspertgruppe i Prosess 21

Rolf Jarle Aaberg, Administrerende direktør Treklyngen AS

Geir Vollsæter, spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi

Ole Børge Yttredal, direktør Norsk Industri

Kl. 11.40 - 11.50

Pause

Kl. 11.50 - 12.45

Populisme som virkemiddel i geopolitikken

 

Putin for alltid

Morten Jentoft, NRK-korspondent og Russland-ekspert

  

Det nye USA – 14 dager etter valget 2020:

Representant fra amerikansk politikkmiljøet i Norge

  

Vil en populistisk geopolitikk innvirke på norsk politikk

Espen Barth Eide, norsk statsviter og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere direktør i World Economic Forum

 

Oppsummering av Industri 2020

Kl. 12.45

"Grab and Go"-lunsj

/ Nedtelling til konferansen