/PROGRAM

Siri Lill Mannes vil være ordstyrer under hele konferansen
TIRSDAG 27.SEPTEMBER

Kl. 11.00 - 12.10

Industri 2022 - Vekstfremmende industripolitikk
 

Velkommen til Industri 2022

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder, Nordland

Regjeringens industri politikk            

Jan Christian Vestre, næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet

Ole Erik Almlid administrerende direktør, NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Samtale:

Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen, styreleder i Norsk Industri.

Frode Alfheim, leder, Industri Energi
Steinar Krogstad, nestleder LO

Kl. 12.10 - 13.00

LUNSJ

Kl. 13.00 - 14.10

Finansiering – kapital i norsk og internasjonal industri / Finnes det penger til norsk klimaomstilling

Globalt ser vi et skifte til investeringer i fornybar infrastruktur - henger Norge med?           

TBC

Investeringsvilje på norske fornybare prosjekt                   

Thina M. Saltvedt, seniorrådgiver i avdelingen for Bærekraftig Finans, Nordea

 

Hva kan Enova bidra med?                  

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, ENOVA

EUs Innovasjonsfond ETS             

Jo-Kristian S. Røttereng, Seniorådgiver, Enova SF

Kl. 14.10 - 14.30

PAUSE

Kl. 14.30 - 15.15

Vindkraft og vannkraft, hvem kan gi mest (kraftbalansen)

Vindkraft på land 

Åslaug Marie Haga, adm. direktør, Norwea

Vannkraften - hvordan få mest mulig ut av den?               

Julie Wedege, leder for politikk og strategi, Statkraft

 

Havvind - skipet i korisonten                

Knut Erik Steen, fagsjef Havvind, Norsk Industri

Kl. 15.15  15.45

Regjeringens ambisjoner for ny grønn kraftproduksjon til industriutvikling!
Andreas Bjelland Eriksen, Statssekretær, Statsministerens kontor, (SMK)

Kl. 15.45 - 16.00

Pause

Kl. 16.00 - 17.15

Hvordan øke krafttilgangen til industrien på en effektiv, sikker og rimelig måte?

Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bjørn Holsen, direktør for forretningsutvikling, Statkraft

Representant, Statnett

Kl. 19.00 - 21.30

Bransjemiddag med underholdning

ONSDAG 28.SEPTEMBER

Kl. 09.00 - 09.40

BattKOMP -prosjektet, batteriindustriens kompetansebehov

Kompetansesatsing i regjeringens nasjonale batteristrategi                           

Oddmund Løkensgard Hoel, Statssekretær, Kunnskapsdepartementet

 

BattKOMP og veien fremover                                                   

Katrine Vinnes, bransjesjef, Norsk Industri og Kristin Skofteland, CCO & Legal Counsel Beyonder AS

 

Batterikompetanse - en landslagspilot. Veien til målet. 

Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær KD 

Hege Marie Norheim el. Lars Kvadsheim Freyr

Eirik Hågensen, Rektor Fagskolen i Viken     

Assadi Mohsen, professor, UiS

Arvid Ellingsen, spesialrådgiver høyere utdanning og forskning, LO

        

Kl. 10.00 - 10.40

Bærekraft, innovasjon og høye strømpriser. Hvordan ser fremtiden ut for industrien? 

Status fra: (5 min hver)

  • Helge Aasen, konsernsjef, Elkem ASA

  • Utku Öner, administrerende direktør, Celsa Armeringsstål AS 

  • Grethe Hindersland, Country Manager, Alcoa Norway ANS

  • Representant  fra Hydro

Kl. 10.40 - 11.00

Pause

Kl. 11.00 - 11.40

Geopolitikk: En urolig verden med store ringvirkninger for næringslivet 

Norges rolle i Europa

Representant fra Forsvaret TBC

Krig i Europa - Virkemidler, påvirkning, konsekvenser. Hvorfor, hva og hvordan?

Jørgen Holten Jørgensen, rådmann, Berlevåg

Samtale

Ine Marie Eriksen Søreide, Stortingsrepresentant Høyre, Utenrikskomiteen

Jørgen Holten Jørgensen, rådmann, Berlevåg

Representant fra berørt bedrift

Kl. 11.40 - 12.00

Pause

Kl. 12.00 - 13.00

Unge stemmer: Hva skal til for at unge blir i industrien?

Samtale mellom: 

Ida M. Larsen, prosjektleder Mosjøen og omegn Næringsselskap

Flere unge foredragsholdere kommer her gjennom sommeren  

Kl. 13.00 

Lunsj