/PROGRAM

TIRSDAG 15.DESEMBER

Kl. 09.00 - 09.50

Åpning av Industrien 2020

Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder Nordland fylkeskommune

Regjeringens ambisjoner for Norges kraftintensive industri
Tony Tiller, statsekretær, Olje- og energidepartementet

Fremtidens industri

Stein Lier-Hansen, adm.direktør Norsk Industri

 

Fremtidsperspektiver for 2021

Øystein Dørum, sjefsøkonomi NHO

Kl. 09.50 - 10.20

Pause

Kl. 10.20 - 11.20

Innovasjon + finansiering = industri

 

Hvordan kan vi finansiere innovasjon i norsk industri

Anita Fossdal, seniorrådgiver Enova 

  

Bedriftseksempel: Sensorteknologi til bruk i industrien 

Knut Nygård, CEO TAG Sensors AS

  

Bedriftseksempel: Hydro- gode gjenvinnings metoder for batteri

Christian Rosenkilde Chief Engineer, Hydro Aluminium

 

Fast-track til karbonfangst og metanolproduksjon i norsk industri
Jan Gabor, markedsdirektør Mo Industripark AS

Kl. 11.20 - 14.20

Pause

Kl. 14.20 - 15.25

Hvordan forvandle norsk kraft til business?

Gjør det nordiske kraftmarkedet norsk industri konkurransedyktig?

Ole Løfsnæs, Nordic Energy Director Alcoa

 

Batteri som ny fremtidsnæring

Tom Einar Jensen, Chief Executive Officer, Freyr

 

Kraft til en grønn fremtid

Julie Wedege, leder for politikk og strategi Statskraft

 

Investeringer og arbeidsplasser  i norsk vindkraft

Andreas Thon Aasheim,  Renewable Energy Expert  NORWEA Wind Wave Tidal

Kl. 15.25 - 15.35

Pause

Kl. 15.35 - 16.30

Vitenskap for fremtiden – hvordan kan morgendagens ledere bidra

Startups og corporates – hva kan vi lære av hverandre?

Jacob Mørch, Ung gründer og daglig leder i konsulentselskapet Uromaker

  

Thorium er den nye oljen, eller?

Sunniva Rose, doktor i kjernefysikk Universitetet i Oslo

ONSDAG 16. DESEMBER

Kl. 09.00 - 10.00

Veien til fremtidens bærekraft?

 

Næringsministerens prosessindustri tale

Iselin Nybø, næringsminister Nærings- og fiskeridepartementet

 

Industriens omdømme

Kjetil Tvedt, bransjesjef, Norsk Industri

 

Veien «tilbake» til bærekraft

Katrine Næss, SVP, Yara Productivity System Yara International

Kl. 10.00 - 10.15

Pause

Kl. 10.15 - 11.20

Prosess 21-  strategiske råd og anbefalinger om bærekraftig vekst i Norge

 

Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk inkl. CCU

Nina Dahl, forskingssjef Metallproduksjon og prosessering og leder av ekspertgruppe i Prosess 21

  

Prosess 21 - Verstskapsgruppen

Rolf Jarle Aaberg, Administrerende direktør Treklyngen AS

  

Ekspertgruppa for CCS 

Geir Vollsæter, spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling  Industri Energi

 

Presentasjon fra ekspertgruppe Kompetanse i Prosess 21

Per Holdø, Head of organizational development, Hydro Primary Metal, Leder ekspertgruppe kompetanse under Prosess21 

 

Samtale mellom foredragsholdere

Kl. 11.20 - 11.35

Pause

Kl. 11.35 - 12.00

Duell: Rammebetingelser for industri frem mot valget 2021

Tom-Christer Nilsen, fraksjonsleder for Høyre i næringskomiteen

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet

Kl. 12.00 - 12.45

Populisme som virkemiddel i geopolitikken

 

Putin for alltid

Morten Jentoft, NRK-korspondent og Russland-ekspert

  

Vil en populistisk geopolitikk innvirke på norsk politikk

Espen Barth Eide, norsk statsviter og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere direktør i World Economic Forum

Morten Jentoft, NRK-korspondent og Russland-ekspert

/ Nedtelling til konferansen