/PROGRAM

Siri Lill Mannes vil være ordstyrer under hele konferansen
28. SEPTEMBER 

Kl. 10.45 - 12.15

Industri 2021 – en bærekraftig industri!
 

Åpning av konferansen

Regjeringens ambisjoner for Norges digitale konkurranseevne                  

Iselin Nybø, næringsminister

Felles energi- og industripolitisk plattform                    
Ole Erik Almlid, Administrerende direktør NHO

Industrien en grunnpilar for trepartssamarbeidet                                         

Are Thomasgaard LO- sekretær Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

Spørsmål til deltagerne

Kl. 12.00 - 13.15

Lunsj

Kl. 13.00 - 14.15

Industri med fremtidsrettet finansiering

Internasjonalt investeringsfond              

Cilia Holmes Indahl Head of EQT Foundation, EQTs bærekraftsfond

Ny industri kan bygges på grønn energi                           

Thina M. Saltvedt, senior rådgiver i avdelingen for Bærekraftig Finans

 

Kl. 14.15 - 14.30

Pause

Kl. 14.30 - 15.45

Industriens gjennomføring av Prosess 21

Hvordan er de videre prioriteringer med grunnlag i Prosess21?

Håvard Moe. konserndirektør Elkem Technology, leder prosess 21.

Hvordan ser utviklingsplanene  ut for Norsk Hydro frem mot 2030?

Hilde Merete Aasheim, Konsernsjef Norsk Hydro

Samtale mellom:                    

Håvard Moe. Senior Vice President of Elkem Technology, konserndirektør, leder prosess 21.

Stein Lier-Hansen, adm.dir., Norsk Industri

Hilde Merete Aasheim, Konserndirektør Norsk Hydro

Iselin Nybø, næringsminister

Kl. 15.45 - 16.00

Pause

Kl. 16.00 - 17.15

Hvordan prioriterer vi bruk av kraft fremover?

Hvordan tilrettelegge  en langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (kraft)                 

Tony Christian Tiller (H) statssekretær i Olje- og energidepartementet

Energi- og industripolitisk plattform – Tilrettelegging for industrivekst                                            

Stein Lier-Hansen, adm. dir. Norsk Industri

Hvordan tilrettelegge for en god kraftbalanse framover         

Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør NVE

Statkraft som tilrettelegger for ny industriutvikling                                                          

Bjørn Holsen, som er direktør for forretningsutvikling i Statkraft

Statnett - tilrettelegger for norsk industrivekst?                                                          

Hilde Tonne, konsernsjef, Statnett

Kl. 19.00 - 21.30

Bransjemiddag med underholdning

29.SEPTEMBER

Kl. 09.00 - 10.10

Batteriproduksjon Norges nye industrieventyr!

Industriell satsing på batterier i Norge                               

Tyri Stugu, Seniorrådgiver. Næringspolitisk avdeling NHO   

 

Norges største industriinvestering- er det mulig?

Torstein Dale Sjøtveit, styreleder, Freyr AS   

 

Morrow batteries

Representant Morrow batteries TBC

Hydro, Equinor og Panasonics batterifabrikk                                                              Representant Equinor / Hydro

Kl. 10.10 - 10.30

Pause

Kl. 10.30 - 11.30

Global climate goals and industrial investments

EU Green Deal – what does it mean for industry and investments                                Peter Handley, Head of Unit I 1- Energy Intensive Industries, Raw Materials and European Clean Hydrogen Alliance -DG Growth

Global capital – where is it going and why. A temperature check on industrial investments?

Maxfield Weiss, Vice President, Insights CDP North America, formerly the Climate Disclosure Project

US climate goals and industrial trade and development

Jack Belcher, Principal at Cornerstone

Kl. 11.15 - 11.45

Pause

Kl. 11.45 - 13.00

Hva må til for industrivekst i Norge?

Hvilken kompetanse trenger vi i fremtiden?

Frode Alfheim, Forbundsleder, Industri Energi

ENOVA            

Nils Kristian Nakstad. Administrerende direktør, ENOVA

Eksportfinansiering Norge

Representant, Eksportfinansiering Norge      

Politisk debatt

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet (Bekreftet)

Representant fra  Høyre

Kl. 13.00 - 14.00

Lunsj