/PROGRAM

Siri Lill Mannes vil være ordstyrer under hele konferansen
28. SEPTEMBER 

Kl. 11.00 - 12.10

Industri 2021 – en bærekraftig industri!
 

Åpning av konferansen

Regjeringens ambisjoner for Norges digitale konkurranseevne                  

Iselin Nybø, næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet

Felles energi- og industripolitisk plattform                    
Anniken Hauglie viseadministrerende direktør, NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Industrien en grunnpilar for trepartssamarbeidet                                         

Are Tomasgard, LO sekretær, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

Spørsmål til deltagerne

Kl. 12.10 - 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 - 13.55

Industri med fremtidsrettet finansiering

Internasjonalt investeringsfond              

Cilia Holmes Indahl, Head of EQT Foundation

Ny industri kan bygges på grønn energi                           

Thina M. Saltvedt, seniorrådgiver i avdelingen for Bærekraftig Finans, Nordea

 

Eksportfinansiering Norge gir drahjelp til det grønne skiftet                       

Tone Lunde Bakker,CEO, Eksportfinansiering Norge

 

Kl. 13.55 - 14.10

Ringvirkninger knyttet til kraft i Nordland
Even J.A. Winje, seniorøkonom Menon Economics

Kl. 14.10 - 14.30

Pause

Kl. 14.30 - 15.45

Industriens gjennomføring av Prosess 21

Hvordan er de videre prioriteringer med grunnlag i Prosess21?

Håvard Moe, konserndirektør, Elkem Technology, leder prosess 21.

Hvordan ser utviklingsplanene  ut for Norsk Hydro frem mot 2030?

Hilde Merete Aasheim, Konsernsjef, Norsk Hydro

Samtale mellom:                    

Håvard Moe. Senior Vice President of Elkem Technology, konserndirektør, leder prosess 21.

Ole Børge Yttredal, direktør, Energi- og miljøavdelingen, Norsk Industri

Hilde Merete Aasheim, Konsernsjef, Norsk Hydro

Kl. 15.45 - 16.00

Pause

Kl. 16.00 - 17.15

Hvordan bruker vi kraften fremover?

Hvordan tilrettelegge en langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (kraft)                 

Lars Andreas Lunde (H), statssekretær, Olje- og energidepartementet

Energi- og industripolitisk plattform – Tilrettelegging for industrivekst                                            

Ole Børge Yttredal, direktørEnergi- og miljøavdelingen, Norsk Industri

Hvordan tilrettelegge for en god kraftbalanse framover         

Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Statkraft som tilrettelegger for ny industriutvikling                                                          

Bjørn Holsen, direktør for forretningsutvikling, Statkraft

Statnett - tilrettelegger for norsk industrivekst?                                                          

Hilde Tonne, konsernsjef, Statnett

Kl. 19.00 - 21.30

Bransjemiddag med underholdning

29.SEPTEMBER

Kl. 09.00 - 10.40

Batteriproduksjon Norges nye industrieventyr!

Industriell satsing på batterier i Norge                               

Tyri Stugu, Seniorrådgiver, Næringspolitisk avdeling NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon 

 

Norges største industriinvestering- er det mulig?                                                     Tom Jensen, CEO, Freyr AS

 

Hydros batterisatsning

Morten Halleraker, Head of Batteries og Elise Must, Head of Strategy and Sustainability, Batteries, Norsk Hydro   

 

Morrow Batteries

Terje Andersen, CEO, Morrow

Beyonder

Svein Kvernstuen. Founder and CEO at Beyonder

Kl. 10.40 - 11.00

Pause

Kl. 11.00 - 11.40

Global climate goals and industrial investments

EU Green Deal – what does it mean for industry and investments                                Peter Handley, Head of Unit I 1- Energy Intensive Industries, Raw Materials and European Clean Hydrogen Alliance -DG Growth

Global capital – where is it going and why. A temperature check on industrial investments?

Maxfield Weiss, Executive Director, CDP Europe

Kl. 11.40 - 12.00

Pause

Kl. 12.00 - 12.30

Hva må til for industrivekst i Norge?

Hvilken kompetanse trenger vi i fremtiden?

Frode Alfheim, Forbundsleder, Industri Energi

ENOVA            

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, ENOVA

  

Kl. 12.30 - 13.30

Lunsj