/SAMarbeidspartnere

Alcoa.png

Alcoa er en av verdens ledende produsenter av bauksitt, alumina og aluminiumsprodukter. Selskapet er bygget på et fundament av sterke verdier og driftskompetanse som går tilbake over 130 år i tid, til oppdagelsen av aluminium av vår grunnlegger Charles Martin Hall. Siden vi fant opp bransjen, og gjennom vår historie, har aluminium blitt en rimelig og viktig del av det moderne liv, og våre talentfulle ansatte har fulgt i vår grunnleggers fotspor gjennom å utvikle innovasjoner og beste praksiser som har ført til effektive, trygge, bærekraftige og sterke samfunn.

Alcoa har vært i Norge siden vi begynte et materialsamarbeid med Elkem (tidl. Elektrokjemisk) på 1920-tallet. I 1962 ble vi deleier i Elkem Aluminium. Siden 2009 har smelteverket på Lista og smelteverket og anodefabrikken i Mosjøen vært heleid av Alcoa. De to norske verkene har en samlet produksjon på ca. 286000 tonn primæraluminium pr. år. Anodefabrikken i Mosjøen leverer anoder til smelteverket i Mosjøen og til Alcoa Fjardaal på Island.

De norske verkene leverer kvalitetsprodukter til europeiske valseverk, ekstruderingsverk og støperier, produsert på moderne støperiteknologi og rent elektrolysemetall. Vi er kjent for presise leveranser og konsistent metallkvalitet, og er en fleksibel leverandør med nærhet til markedene i Europa.

Vi er meget engasjert i lokalsamfunnene våre, og våre ansatte har bidratt med tusenvis av dugnadstimer, i tillegg til at vi har investert ti-talls millioner norske kroner i veldedige formål gjennom Alcoa Foundation siden 2009.

CelsaGroup.png

Celsa Armeringsstål AS er ledende tilvirker av armeringsprodukter i Norden, og fasilitetene består av et stålverk og kombinert valseverk (stang og kveilede produkter). Råmaterialet er i all hovedsak stålskrap. Nedsmelting av skrapet skjer i en elektrisk lysbueovn som deretter blir utstøpt til stålemner for videreprosessering. Stålemnene valses til armeringsstenger, kamstål i kveil og tråd. Hovedparten av produktene nyttegjøres som betongarmering i det nordiske markedet. Celsa Armeringsstål AS ar en del av Celsa Nordic som består av Celsa Steel Services (CSS) og Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana. CSS enhetene med lokalisering i Norge, Sverige, Finland og Danmark er ansvarlig for videresalg og prosessering av armeringsprodukter innenfor eget land.

Elkem.png

Elkem er et av verdens ledende selskaper innen miljøansvarlig produksjon av metaller og materialer. De viktigste produktene er silisium, silikon, ferrosilisium, støpelegeringer, karbonmaterialer og microsilica. Elkem har fire forretningsområder og består av omkring 6100 ansatte.

Elkems visjon er å bidra til en bærekraftig fremtid ved å produsere avanserte silisium- og karbonbaserte løsninger som skaper verdier for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet. Vi mener at sikker og miljøvennlig produksjon er den som vil overleve fremtiden, og at vi sammen kan utvikle løsningene på mange av utfordringene verden står overfor.

Enova Logo JPEG.png

Hva gjør Enova? Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi få til dette, må vi satse mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Vi har nemlig ennå ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet, og de nye løsningene må ikke bare være bærekraftige – de må også bli økonomisk levedyktige.

Industri Energi.png

Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje, gass og landbasert industri. Med våre nærmere 60.000 medlemmer er vi det fjerde største forbundet i LO. Forbundet har rundt 100 ansatte fordelt på kontorene i Stavanger og Oslo.

LO.png

LO lever fordi vi er omstillingsdyktige. Vi har fagarbeidere og ingeniører som jobber selvstendig og konstruktivt sammen for å sikre at bedriftene skal klare leveransene til avtalt tid og til avtalt kostnad.

Vi står nå overfor store endringer i arbeidslivet som kreve nye ferdigheter av oss. Skal vi lykkes i framtiden er det kompetansesporet vi må kjøre sammen på. Et samarbeid innen utdannings-og kompetansepolitikken og for et seriøst, velorganisert arbeidsliv vil gi oss et godt omdømme og sikre at ungdommen søker seg arbeid innen industrien også i framtiden.

Mo industripark.png

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark og arbeider for at industrien har best mulige rammebetingelser. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted. Sterke kompetansemiljøer og en avansert infrastruktur har lagt grunnlaget for det livskraftige næringslivet i Mo industripark. Her utnyttes ressursene bedre og kostnader deles på mange i et lønnsomt fellesskap. Industripark består av 108 bedrifter og det er 2340 arbeidsplasser.

Logoer-NHO-Nordland-nye-003_imagelarge.p

NHO Nordland har 1780 medlemsbedrifter med til sammen 24.200 ansatte. Nordland er et svært viktig industrifylke i nasjonal sammenheng med mer enn 70% av eksporten fra Nord-Norge. Vi representerer kanskje den region i Europa som er best rigget for framtiden og det grønne skiftet, da vi har stort overskudd av den grønneste elkraften (nærmer 20 TWh), har maten verden trenger (260.000 tonn oppdrettslaks i 2020) og mineraler som er nødvendig for framtiden for å nå klimamålene.

I 2020 produserte bedriftene i Nordland 230 mrd kroner og det var 11. året på rad med større vekst enn nasjonen Norge.

Nordland fylkeskommune.png

Nordland Fylkeskommune jobber aktivt med å legge til rette for næringsutvikling i Nordland. Fylkeskommunen har egen industristrategi vedtatt tverrpolitisk i 2013 og jobber aktivt med industri og rammebetingelser for industri. Vi skal være aktive bidragsytere til nasjonal politikkutforming. Nordland står i dag for 12 % av vann- og vindkraftproduksjonen i Norge med en produksjon på 17 600 GWh i 2016. Eksporten av metaller, kjemiprodukter og bearbeidede vare nådde i 2017 rekordnivået 12,8 milliarder kroner, en vekst på 14 prosent. Vår metall- og kjemiindustri produserer i dag på kapasitetsgrensen. Velkommen til Nordland og Industri2018.

Norsk_Industri_Logo_Blå_RGB.png

Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Vi organiserer ca 2 800 bedrifter med rundt 124 500 ansatte, fordelt på mer enn 20 bransjer. I tillegg til bransjene kan medlemmene også delta i ulike forum og fagutvalg på tvers av bransjene.

Sintef.png

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter.Vi utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. Forskning og innovasjon for kunder over hele verden. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som i dag er del av NTNU. Det fulle navnet var, inntil en vedtektsendring i 2008, "Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole". I dag er SINTEF organisasjonens fulle navn. SINTEF er et allmennyttig forskningsinstitutt.