/PRAKTISK INFO

STED

Industri 2020 vil i år gjennomføres som en digital konferanse 14.-15.desember. 

Alle påmeldte deltakere vil motta en lenke med individuelt brukernavn og passord i god tid før arrangementets start. 

PRIS

Den digitale 2 dagers konferansen vil koste 1180,- + adm. gebyr kr 150,- + mva.

AVBESTILLING

Påmelding er bindende. 

Allerede påmeldte deltakere til fysisk konferanse, vil motta et tilbud om å delta digitalt. 

 

Spørsmål om påmelding rettes til:

Silje B. Holte
E-post: silje@fjellogfjord-konferanser.no
Telefon: 63 80 65 14

Spørsmål om program rettes til:
Jo Eirik Frøise
E-post: jo.froise@norskindustri.no
Telefon: 92 60 85 37

/ Nedtelling til konferansen